Akut sjuk

Behöver du akut läkarvård kvällar och helger skall du vända dig till telefon 1177 Vårdguidens e-tjänster så hjälper de dig rätt.

Vid livshotande tillstånd
Vid akuta bröstsmärtor eller svåra andningsbesvär, vid skallskada eller medvetslöshet, stora blödningar eller livshotande skador – ring 112.