Akut sjuk

Behöver du akut läkarvård kvällar och helger skall du vända dig till Husläkarjouren Vegagatan 4,Södertälje. Tel: 08-123 677 00 eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Vid livshotande tillstånd
Vid akuta bröstsmärtor eller svåra andningsbesvär, vid skallskada eller medvetslöshet, stora blödningar eller livshotande skador – ring 112.